Media about us

SMS-owa rewolucja w Nowym Sączu

- Przykład Nowego Sącza pokazuje, że SMS-y mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako skuteczny kanał komunikacji z mieszkańcami miasta. Specyfika krótkiej wiadomości gwarantuję usprawnienie komunikacji na linii Urząd Miasta – obywatel. Kolejnym zastosowaniem są wspomniane już wcześniej SMS-y alarmowe, które niejednokrotnie mogą uratować komuś życie bądź cały dobytek. W regionach szczególnie narażonych na powodzie czy inne klęski żywiołowe wręcz obowiązkiem władz miasta powinno być wdrożenie systemów szybkiego ostrzegania takich jak np. SMS-y. Krótkie wiadomości tekstowe są jednym z najbardziej dostępnych i najtańszych kanałów komunikacji. Z badania – Komunikacja SMS w Polsce – wynika, że blisko 96 proc. Polaków korzysta z SMS-ów – podsumowuje Artur Sadowski, CEO Platformy SerwerSMS.pl

 

Czytaj więcej...

Back to list

Discover the world of mobile communication in the professional way!

Receive 100 free messages for the start + Shortcode 4301 for free!

Try it for free

Try 14 days for free

Order a phone call, we will contact you.

Leave us your phone number, our consultants will contact You and answer your questions.

Are you our customer?

Your number will serve only for a single contact.
Jeżeli na liście na ma prefixu z Twojego kraju, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.