Media about us

SMS ciągle ważnym sposobem komunikacji dla Polaków

Aż 96,3 proc. użytkowników komórek w Polsce deklaruje, że wykorzystuje SMS-y do komunikowania się. Okazuje się, że nowe technologie dostępne w smartfonach nie wpływają na spadek liczby wysyłanych SMS-ów. SMS-y wysyłają równie chętnie zarówno posiadacze zwykłych telefonów komórkowych jak i smartfonów - wynika z badania Komunikacja SMS w Polsce 2013 przeprowadzonego przez platformę SerwerSMS.pl.

Back to list

Discover the world of mobile communication in the professional way!

Receive 100 free messages for the start + Shortcode 4301 for free!

Try it for free

Try 14 days for free

Order a phone call, we will contact you.

Leave us your phone number, our consultants will contact You and answer your questions.

Are you our customer?

Your number will serve only for a single contact.
Jeżeli na liście na ma prefixu z Twojego kraju, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza.